ÅRSMÖTE 2018

posted in: Uncategorized | 0
PÅMINNELSE!
 
Nu närmar sig Samernas idrottsförbunds årsmöte och i samband med årsmötet kommer vi hålla en idrottskonferens.
 
Kallelse till Samernas idrottsförbunds årsmöte och idrottskonferens
Datum 29-30/9 2018
Plats: Jåhkåmåhkke/ Jokkmokk
 
Buerie båeteme SIF:n jaepien tjåahkoese jih saavresetjåahkoe Jåhkmåhkesne!
 
Mötet och konferensen hålls i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk och vi bjuder föreningarnas representanter på gemensamt boende i stuga en natt, lunch båda dagarna, middag lördag samt fika.
 
Idrottskonferens
Lördag den 29 september anordnar SIF idrottskonferens.
Under dagen kommer vi ha föreläsare och workshop med fokus på SIFs framtid och stadgar.
 
Lördag 29/9
Kl 10.00 Öppnande av idrottkonferens
Kl 10.15 Föreläsning
Kl 12.00 Lunch Restaurang Ájtte
Kl 13.00 Föreläsning
Kl 15.00 Kaffe/Thé, smörgås
Kl 15.30 Workshop
Kl 17.00 Avslut för dagen
Kl 19.00 Middag Restaurang Ájtte
Lassokastning
 
Söndag 30/9
Kl 09.00 Öppnande årsmöte
Kl 10.15 Kaffe/Thé
Kl 10.45 Fortsättning årsmöte
kl 11.45 Mötet avslutas
Kl 12.00 Lunch
 
* med reservation för ändringar
 
Anmäl gärna e-post adress till johanna.njaita@gmail.com om du vill ha skickat program direkt till dig.
 
Medlemsavgift!
Föreningar och samebyar som inte betalat in medlemsavgiften på 500 kr bör göra detta snarast till pg 109477-0, märk med namn på betalande sameförening/sameby.
 
Anmälan till årsmötet görs till ordförande Johanna Njaita
Johanna.njaita@gmail.com senast den 21 september.
 
Besök gärna vår hemsida: www.samiskidrott.nu
 
Buerie heelsegigujmie/ Samernas idrottsförbunds styrelse
 
 
Dagordning Samernas idrottsförbunds årsmöte 2018
Kallelse och dagordning SIF årsmöte 2018
§1 Mötets öppnande
§2 Medlemsupprop
§3 Val av mötespresidium.
a. Mötesordförande samt bisittande
b. Mötessekreterare
c. Justerare
§4 Fastställande av dagordning
§5 Godkännande av kallelse
§6 Verksamhetsberättelse, kassa och revisionsberättelse
§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Beslut om medlemsavgiftens storlek
§9 Beslut om gällande arvoden och ersättningar
Arvoden
Traktamenten
Reseersättning
§10 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt fyllnadsval
§11 Val av revisorer jämte suppleant
§12 Val av valberedning samt sammankallande
§13 Val av förbundsordförande 2017-2016
§14 Samiska mästerskap 2018-2019
§15 Stadgeändringar
§16 Ungdomsstipendier
§17 Arctic Winter games
§18 Övriga ärenden
§19 Avslutning