Kallelse till SIF årsmöte 1 Juli i Jåhkåmåhkke/ Jokkmokk

posted in: Uncategorized | 0

Kallelse till Samernas idrottsförbunds årsmöte
Datum 1/7-2017
Plats: Jåhkåmåhkke/ Jokkmokk

Buerie båeteme SIF:n jaepie tjåahkoese Jåhkmåhkesne!

Mötet hålls på Samernas Utbildningscentrum och vi bjuder föreningarnas representanter på lunch samt fika.

De samiska sommar mästerskapen 2017 arrangeras I Giron/Kiruna i augusti av Kiruna SF, Duddaras och Soppero SF.Vi söker nu arrangörer för innebandy SM samt vinter SM och sommar SM -2018.

Vi vill även påminna om föreningens möjlighet att söka SIF:s idrottsstipendier för samiska ungdomar födda 00-02. Ungdomsstipendiet delas varje år ut i samband med invigningen av sommar mästerskapen till en tjej och en kille. Kraven för stipendiet är att personen ska vara medlem i en medlemsförening till SIF. Han/hon ska vara aktiv idrottare och på något sätt utmärkt sig i idrottsliga sammanhang. Tidigare deltagande i samiska mästerskap ses som en merit, men är inte ett krav för att få stipendiet. Ansökan görs till Ulrika och sista ansökningsdag är 25 juni.

Anmälan till årsmötet görs till ordförande Ulrika Renström eller Fia Kaddik

helene.ulrika@hotmail.com.
Samt kaddik@biegga.com
Besök gärna vår hemsida: www.samiskidrott.nu

Buerie heelsegigujmie/ Samernas idrottsförbundstyrelse

Dagordning Samernas idrottsförbunds årsmöte 2017
Kallelse och dagordning SIF årsmöte 2017§1 Mötets öppnande
§2 Medlemsupprop
§3 Val av mötespresidium.
a. Mötesordförande samt bisittande
b. Mötessekreterare
c. Justerare
§4 Fastställande av dagordning
§5 Godkännande av kallelse
§6 Verksamhets-kassa-revisionsberättelse
§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Beslut om medlemsavgiftens storlek
§9 Beslut om gällande arvoden och ersättningar
Arvoden
Traktamenten
Reseersättning
§10 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt fyllnadsval
§11 Val av revisorer jämte suppleant
§12 Val av valberedning samt sammankallande
§13 Val av förbundsordförande 2017-2016
§14 Samisk idrott i tiden- en samisk idrottspolicy
§ 15 Samiska mästerskap 2017-2018
§16 Stadgeändringar
§17 Ungdom stipendier
§18 Arctic Winter games
§ 19 Övriga ärenden
§20 Avslutning

Medlemsavgift!
Föreningar och samebyar som inte betalat in medlemsavgiften på 500 kr bör göra detta snarast till pg 109477-0, märk med namn på betalande sameförening/sameby.