SIF är en paraply organisation för samiska föreningar. Det kostar 500 kr per år för organisationerna att bli medlem. För att få delta på SM måste de enskilda tävlande vara medlem i någon av SIF:s medlemsorganisationer.

Föreningar som vill bli medlem betalar in avgiften på PG:109477-0
Glöm inte att fylla i vilken förening det avser.