Saknas arrangörer för Same SM 2017

posted in: Uncategorized | 0

Det saknas i dagsläget arrangör för både innebandy SM och sommar SM 2017. Samernas idrottsförbunds styrelse uppmanar därför alla medlemsföreningarna att undersöka sina möjligheter att genomföra mästerskapet.

Det utgår ett bidrag till föreningarna som arrangerar tävlingarna.
Sommarsmästerskap: 30 000 kr
Innebandy: 10 000 kr

SIF har i samarbete med SVL tagit fram regler som gäller under mästerskapstävlingarna och dessa kan beställas från SIF. SIF:s utser samt bekostar en TD (teknisk delegat) som ser till att reglementet följs. TD:n deltar under samt inför tävlingshelgen även som stöd för arrangörerna.
Det finns möjlighet att frångå vissa regler samt tävlingsmoment om man söker dispens hos SSIF:s styrelse i god tid. Större förändringar av regler/tävlingsmoment som arrangerande förening vill genomföra bör beslutas av SSIF:s årsmöte och därför bör ansökan lämnas in i god tid.
SIF har ett antal renhorn samt hornhållare för utlåning och betalar även för frakten av dessa till tävlingsorten. SIF står för medaljer till SM grenarna.