Här hittar ni SIF:s arrangörsmall för SM: Arrangörsmall samemästerskap

När en medlemsförening är intresserad av att arrangera samiska mästerskap så lämnas ansökan in till SIF:s styrelse. Vid ansökan bör det framgå vilket ort man avser att arrangera tävlingarna på samt vilka datum dessa kommer genomföras.

 

Mästerskapen kan arrangeras under dessa perioder på året:

Vintermästerskapen: feb -april

Innebandymästerskapen: november- april

Sommarmästerskapen: augusti

 

Det utgår ett bidrag till föreningarna som arrangerar tävlingarna.

Sommarsmästerskap: 30 000 kr

Vintermästerskap: 50 000 kr

Innebandy: 10 000 kr

 

SIF har i samarbete med SVL tagit fram regler som ska gälla under mästerskapstävlingarna och dessa kan beställas från SSIF.

SIF:s utser samt bekostar en TD (teknisk delegat) som deltar under tävlingshelgen och ser till att reglementet följs. TD kan även fungera som rådgivande stöd inför arrangemanget.

Det finns möjlighet att frångå vissa regler samt tävlingsmoment om man söker dispens hos SSIF:s styrelse i god tid. Större förändringar av regler/tävlingsmoment som arrangerande förening vill genomföra bör beslutas av SSIF:s årsmöte och därför bör ansökan lämnas in i god tid.

 

SIF har ett antal renhorn samt hornhållare för utlåning och betalar även för frakten av dessa till tävlingsorten. SSIF står för medaljer till SM grenarna. Arrangerande förening får även dela ut övriga priser, men detta är dock inget tvång.

Arrangerande förening ska se till att resultatlistor tas fram under tävlingarna samt att dessa skickas tillsammans med en redovisning av tävlingarna till SIF efter avklarade tävlingar.

 

Övriga tips!

  • SIF:s hemsida och facebook grupp kan användas för att sprida information om tävlingarna.

Same SM är både tävlingar och en viktig samisk mötesplats. Att arrangera kvällsaktiviteter är givetvis inget tvång, men eftersom deltagarna reser från andra platser är det något som uppskattas. För att minska arbetsbelastningen för föreningen kan man redan i planeringsstadiet undersöka om det finns andra personer/företag/föreningar som kan stå för kvällsaktiviteter samt matförsäljning under dagarna.