Under 2014-2015 har SIF fått projektmedel från Sametingets kulturråd för projektet ”Samisk idrott i tiden” med syftet att ta fram ett idrottspolicy dokument och utveckla organisationens arbete.

Målsättningen är att presentera den samiska idrotten för politikerna samt hitta vägar för att föra den samiska idrotten framåt. Projektet innebär att vi arbetar för en större medvetenhet kring organisationens verksamhet i Sápmi och Sverige.

Projektet finansieras av Sametinget
Sametingets logga jpg-format

 

 

<iframe src=”https://docs.google.com/forms/d/1dUaSEUrugaUF8ZLOkQMX4wI_N_OSnplrqtFWIRO6toA/viewform?embedded=true” width=”760″ height=”500″ frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″>Läser in…</iframe>